Filtrační zařízení

Prakticky pro jakékoli odlučování suchých částic vytvoříme dle vašich přání nejvhodnější filtrační zařízení z modulů konstrukční řady MultiStar. K tomu využijeme rozsáhlý sortiment těles a filtračních hadic různých velikostí, délek a průměrů. Profesionální technika za optimální cenu.

Naše systémy

Pro další informace nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

Vše podle potřeb

Od kompaktních patronových filtrů až po velká filtrační zařízení pracující s množstvím vzduchu větším než 600 000 m3/h je k dodání mnoho velikostí těles a variant filtračních zařízení s hladkými stěnami. Konstrukce vždy spočívá na optimalizovaném modulu, který nejvíce vyhovuje vašim podmínkám. Konstrukční řadu MultiStar lze využít v mnoha řemeslných a průmyslových oblastech: od papírenského, tiskařského a nábytkářského průmyslu přes podniky zpracovávající kovy a dřevo až po recyklační a automobilové odvětví.

Pro všechny případy

Podle stavebnicového principu vytvoříme optimální konfiguraci vyhovující vašim potřebám. Ať už se jedná o hliníkové hobliny nebo zinkový prach, tuhou pěnu PUR nebo měkké dřevo, olejovou mlhu nebo dým vzniklý při svařování: filtrační médium, délku, průměr, geometrii a čistící metody filtračních prvků, stejně jako způsob vynášení materiálu vybereme individuálně pro příslušný účel použití.

Ověřená odolnost proti výbuchu

V testech jsme obstáli. Osvědčený odborný institut zaměřující se na testování ochrany proti nebezpečí výbuchu "BG-Exam" udělil našemu modelu MultiStar certifikát s ověřením odolnosti proti tlakovým nárazům. Dodržujeme všechny příslušné zákony a normy (ATEX, DIN EN 12779 směrnice o bezpečnosti provozu, směrnice vydané Asociací německých inženýrů, předpisy a normy profesních svazů). A nejen to: také pojistné membrány a revizní dvířka jsou certifikovány BG-Exam resp. FSA.

Další informace o výrobku? Kontaktujte nás.
Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá.

Vzali na vědomí zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s tím, že mnou poskytnuté údaje jsou elektronicky shromážděna a uložena. Moje data použit zde pouze přísně určených ke zpracování a odpovědi na mou otázku. Odesláním kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním.

Poznámka: Svůj souhlas kdykoli může odvolat zasláním e-mailu info@hpt.net.

Datenschutzerklärung gelesen*

* Tato pole prosím kompletně vyplňte.
This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm