Kariéra u společnosti HÖCKER POLYTECHNIK

HÖCKER POLYTECHNIK věnuje i nadále zvláštní pozornost zaměření společnosti na budoucnost. Za tímto účelem stále potřebujeme motivované a kvalifikované zaměstnance. Jejich spokojenost je z přesvědčení důležitou součástí naší firemní kultury, protože rozdíl spočívá v lidech.

Právě v mezinárodních a multikulturních společnostech zaujímá sdružování zaměstnanců z nejrůznějších kulturních oblastí přední místo, stejně jako kontinuální podpora jejich kvalifikace prostřednictvím opatření ve sféře celoživotního a dalšího vzdělávání a optimalizace dialogu v rámci firmy i mimo ni.

Pokud máte zájem podílet se na dalším vývoji naší společnosti, podívejte se prosím na naši nabídku pracovních míst:

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm