Inovační centrum HÖCKER POLYTECHNIK

K dnešním a budoucím potřebám našich zákazníků musíme přistupovat s otevřenýma očima a nastraženýma ušima. To je dobře fungující radar pro zachycení nejnovějších metodických trendů a angažovaní zaměstnanci jsou receptem na úspěch pro náš výzkum a vývoj. Spoléháme proto na intenzivní spolupráci našeho výzkumného a obchodního oddělení s externími partnery z oblasti vědy a průmyslu, především pak z oblastí činnosti našich odběratelů.


Vývoj inovačních produktů hraje u společnosti HÖCKER POLYTECHNIK velice důležitou roli. Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že kreativním vývojem produktů bude utvářena další budoucnost.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm