Data & fakta

  • založení roku 1962
  • více než 55.000 zařízení na celém světě
  • přední německý výrobce odsávacích a filtračních zařízení a pneumatických dopravních systémů pro obalový a kartonážní průmysl
  • 300 zaměstnanců
  • 26 učňů
  • hlavní závod v Hilteru a četné pobočky v Německu i v zahraničí, mnoho technických kanceláří a zastoupení společnosti
  • vlastní distribuční společnosti v Polsku, Rusku a ve Švýcarsku
  • obrat v roce 2017 ve výši 44 milionů EUR

Filozofie firmy

Kompetence a kvalita
Našim zákazníkům rychle a spolehlivě dodáváme kvalitní stroje, zařízení a řešení pro individuálně definované úkoly. Našimi zaměstnanci jsou důkladně vyškolení odborníci, kteří kompetentně a zdvořile pečují o zájemce a klienty. Od prvního náčrtu projektu až po uvedení do provozu je středem našeho zájmu prospěch zákazníků a jejich spokojenost. Naším cílem je překonat očekávání zákazníků. Přitom nikdy nespouštíme ze zřetele hlavní obor naší činnosti a známe a respektujeme naše limity. Učíme se z chyb a důsledně je odstraňujeme.

Hospodárnost a spolehlivost
Naše výrobky jsou "Made in Europe" – jsme rodinná firma, vedená majiteli, a máme vlastní výrobní provozy v Německu a Polsku. Vysoký podíl vlastního kapitálu a hospodárné chování zajišťují naši nezávislost a flexibilitu. Jsme úsporní v zacházení se zdroji a našim klientům nabízíme vynikající poměr cena/výkon, velkou efektivitu a stabilně vysokou úroveň kvality. Zásadou našeho jednání s obchodními partnery i mezi sebou je férovost; komunikujeme otevřeně, přátelsky, rychle a srozumitelně.

Zdraví a bezpečnost
Naše výrobky a řešení vždy odpovídají aktuálnímu stavu bezpečnostní techniky. Uspořádání pracovišť, rozdělování úkolů a oblastí odpovědnosti zabraňuje zatěžování zdraví našich zaměstnanců. Aktivní ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí jsou pro nás důležitým předpokladem trvale udržitelného rozvoje. Vzájemně se ctíme a podporujeme. Pochvala, uznání a schopnost kritiky určují atmosféru v naší firmě. Práce nás baví, věnujeme se jí s velkou vášní a přistupujeme k ní se sportovním duchem.

Kontinuální další vývoj
Permanentní zdokonalování služeb, výrobků a procesů je napevno implementováno do našich organizačních postupů. Za tímto účelem pravidelně komunikujeme s dodavateli a se zákazníky a zapojujeme je do vývojového procesu. U našich výrobků přitom neustále bereme v úvahu nejen funkčnost, ale i minimální spotřebu zdrojů. Chceme, aby nás všichni zúčastnění vnímali jako hodnotnou součást našeho světa.

This website uses cookies to make all functions fully usable and to analyze the traffic to this website. For more information see our privacy policy.
Confirm